Kjør sikrere med teknikkdeler til mobil

Mange av oss tilbringer mye tid i bilen vår, enten det er i private ærend eller i jobbsammenheng. For mange er det helt normalt med en reisevei til jobb på 1-2 timer, spesielt de som er bosatt i Østlandsområdet. Noen er yrkessjåfører og bruker betraktelig mer tid enn dette igjen i en bil. Dessverre er det fortsatt slik at det skjer en del bilulykker i Norge. Tallet har gått nedover, men det forekommer fortsatt ulykker. En del av disse ulykkene skyldes dårlige og glatte veier, ande skyldes uoppmerksomme sjåfører. Det denne artikkelen derimot skal handle om, er mobiltelefonbruk i bil og hvordan riktig utstyr kan sørge for å få ned risikoen for ulykker og rett og slett sørge for at du kjører sikrere.

Hvorfor er mobilen skyld i ulykker?

Egentlig er det feil å si at mobiltelefonene er skyld i ulykkene, det er jo helt klart de som bruker mobilene som har ansvaret. Grunnen til at det skjer ulykker i forbindelse ved bruk av mobiltelefoner er rett og slett fordi det tar vekk fokus fra det som er viktig, nemlig å følge med på trafikken rundt seg.

Riktig utstyr

Med riktig utstyr, fra for eksempel https://www.teknikkdeler.no/, kan du redusere risikoen for ulykker. Med en mobilholder og gode hodetelefoner, gjerne koblet opp via Bluetooth kan man bruke telefonen mens man kjører, uten at man utsetter seg selv, passasjerer eller andre trafikanter for risiko. Det er særlig når man holder telefonen i den ene hånd og kjører med den andre at det kan skje ulykker. For å ikke å glemme det å scrolle gjennom nyheter og sosiale medier mens man kjører. Det bør man ikke gjøre uavhengig av hvilket utstyr man har tilgjengelig. Dette bør heller gjøres når man stopper bilen for å ta en pause.

I denne artikkelen har vi sett nærmere på det som fortsatt er et stort problem i samfunnet, nemlig kombinasjonen av bilkjøring og bruk av mobiltelefon. Vi har sett på hvorfor mobilbruk er skyld i ulykker på veiene og hvordan riktig utstyr kan være med på å redusere risikoen for slike ulykker.